alternativ_vanholnap
VanHolnap

Mikor jár a munkaközi szünet: ebédszünet, cigiszünet? Állj ki magadért, ha nem akarsz 10 év múlva idegronccsá válni!

munka_tv

Bár a kétharmados nagyhatalom mindent megtesz annak érdekében, hogy a munka törvénykönyve egyértelműen a munkáltatók érdekeit tartsa szem előtt, az új törvény még mindig tartalmaz olyan jogokat, melyek a munkavállalók számára rendkívül értékesek.

Azaz lennének, ha:

 1. a magyar munkavállalók tisztában lennének saját jogaikkal
 2. a magyar munkavállalók nem mástól várnák folyamatosan saját életük jobbá válását
 3. a magyar munkavállalókat nem a végletes önlemondás jellemezné
 4. a magyar munkavállaló akarna jobban élni

“Én jobban akarok élni! Ez nem igaz, hogy nem akarok.” – mondhatná az érintett. Egy a probléma: akarni, bármilyen prosztó is a mondás, de a wc-n kell.

Aki jobbat akar annál, mint ami van, tesz. Aki nem akar, nem tesz.

Munka törvénykönyve

Nem árt, ha legalább egyszer elolvasod elejétől a végéig az új munka törvénykönyvét – saját érdekedben.

Most a munkaközi szünetre vonatkozó részről lesz szó, mely szintén a Te érdekedet szolgálja munkahelyeden.

Napi munkaidő

Először is legyél tisztában a napi munkaidő fogalmával, mert sok munkahelyen ezzel is visszaélnek.

86. § (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.

(2) Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni.

Sok helyen kiírják, előírják, hogy megjelenés a munkaidő előtt 10 perccel, ahol eligazítás stb. történik… Ilyen NINCS! Ez egy előkészítő tevékenység, ami beletartozik a munkaidőbe!

Ha 07:50 perckor kell megjelenni, akkor a 8 óra munkaidő 15:50 perckor ér véget, nem pedig 16:00-kor.

A munka törvénykönyve ugyanis pontosan leírja, mi nem tartozik bele a munkaidőbe:

(3) Nem munkaidő

a) - a készenléti jellegű munkakört kivéve – a munkaközi szünet, továbbá

b) a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama.

Munkaközi szünet

Sokszor problémát okoz, hogy a cigiszünet jár vagy nem jár?

A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja az alapjogokat, így a munkához fűződő alapjogokat is.

XVII. cikk

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.
(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.

Az emberi méltósághoz való jog mindenkit megillet, munkában is! Az Alaptörvény értelemszerűen biztosítja az egészséghez való jogot a munkahelyen is. Ebből következik, hogy wc-re bárki elmehet – nyilván a főnöknek jelezve hollétét – a munkaközi szüneten kívül is bármikor!

A vezető nem mondhat olyat, hogy várd meg az ebédszünetet – ami 1 óra múlva lesz -, és bírd ki addig.

Igen, ebből adódóan iskolában is ki kell engedni a diákot wc-re! Tipikusan rossz tanári mentalitás, hogy “nem bírod ki óra végéig”? A tanárnak sincsen joga senki egészségét veszélyeztetni, ahogy a munkahely vezető beosztású alkalmazottainak vagy tulajdonosainak sem.

Viszont NEM EGÉSZSÉGHEZ ÉS EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ fűződő alapjog a dohányzás! Sem a munkáltató, sem a tanár értelemszerűen nem köteles szünetet biztosítani arra, hogy egészségedet veszélyeztesd a dohányzással…

Munkaközi szünet kiadása

A munkáltatónak ellenben már semmi köze ahhoz, hogy a munkavállaló a munkaközi szünetét mivel tölti, lehet dohányozni is, a törvények betartása mellett stb.

A munkaközi szünet kiadásáról egyértelműen rendelkezik a munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény).

52. A munkaközi szünet

103. § (1) A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a 107. § a) pont szerinti rendkívüli munkaidő tartama

a) a hat órát meghaladja, húsz perc,

b) a kilenc órát meghaladja, további huszonöt

perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

(2) A beosztás szerinti napi munkaidőbe a 107. § a) pont szerinti rendkívüli munkaidő tartamát be kell számítani.

(3) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés a munkavállalók számára legfeljebb hatvan perc munkaközi szünetet biztosíthat.

(4) A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni.

(5) A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni.

(6) A munkaközi szünetet a munkáltató jogosult több részletben is kiadni. Ebben az esetben az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérhet, de az (5) bekezdés szerinti tartamban kiadott részletnek legalább húsz perc tartamúnak kell lennie.

Tehát, ha a napi munkaidő a 6 órát meghaladja, akkor minimum 20, legfeljebb 60 perc munkaközi szünetet KÖTELES a munkáltató biztosítani!

Nagyon fontos, hogy a munkaközi szünetet munkaidő alatt kell kiadni! Nem lehet azt mondani, hogy majd 8 óra múlva vedd ki – a munkaidő után… vagy előtte…

A törvény nagyon pontosan megadja azt is, hány óra múlva kell a szünetet kiadni:

 • azért, hogy ne lehessen visszaélni a munkaközi szünettel, a munkaidő megkezdése után leghamarabb 3 órával lehet a pihenőidőt (ebédidőt, cigiszünetet…) kiadni, és legkésőbb 6 óra múlva! Ennek minimum 20 percesnek kell lennie.
 • amennyiben az aznapi munkaidő a 9 órát meghaladja, ez esetben már két munkaközi szünet jár, melyből az első minimum 20 perces, a második pedig minimum 25 perces! A szünet kiadására ugyanezek az időtartamok érvényesek, tehát 3 és 6 óra között ki kell adni az elsőt, a másodikat pedig az első után 3-6 órával, de mindenképpen a munkaidő befejezése előtt! Ennek minimum 25 percesnek kell lennie.
 • fontos, hogy 9 órát meghaladó munkavégzés esetén nem lehet összevonni a két szünetet és egyben kiadni!

Mivel a napi munkaidő a 12 órát nem haladhatja meg – kivéve készenléti jellegű munkakör -, a két szünet összesen legfeljebb 60 perces időtartama bőven elegendő regenerációs időt biztosít a napi munkavégzésre.

Munkaközi szünet idejére jár fizetés?

Nem. De a munkáltató ettől eltérhet.

Monitor előtti szünetek

A törvényalkotók gondoltak az irodai munkát egész nap monitor előtt töltők egészségére, hiszen a folyamatos monitorbámulás kiszárítja a szemet, amely hamar elfárad, és ahogy a reklámokból ismerjük: szúr és éget.

Óránként 10 percre köteles a munkáltató szünetet biztosítani a folyamatos monitorozás miatt, ez azonban nem olyan szünet, mint a munkaközi.

Fizetés jár, és a munkavállalót csak a monitor előtti munkavégzés alól mentesíti! Tehát bármilyen más munkaköri feladatát köteles ellátni a dolgozó!

Kinek jó ez?

Egyértelműen Neked, mint munkavállalónak az elemi érdeked, hogy megkapd a munkaközi szünetet úgy, ahogy a törvény előírja!

Sok magyar munkavállaló – ahogy látszik az ország állapotán – inkább nem kéri ki a szünetet, mert akkor 20-40 perccel tovább kell aznap bennmaradni! Igen! Csak azt felejti el a magyar ember, hogy:

 • 10 év múlva idegroncs lesz, szétmegy a családi élete, magánélete, elválik vagy szakít
 • 2-4 év után először magnéziumtartalmú gyógyszerekért jár be az idegeire, melyeket később az Algopyrin, majd a Xanax és hasonló társai váltanak fel, természetesen szigorúan az alkoholizmus után és mellett

Osztrák társadalom

Nem véletlenül tart ott országunk, ahol. Mert amikor a magyar embernek a kevés joga megadatik, azzal sem él!

Ausztriában a MUNKÁSKAMARA ennél sokkal több és komplexebb jogot biztosít a munkavállalók számára, ahogy az xBeszó!unk oldal cikke már leírta részletesen.

A munkavállalók osztrák-szintű jogait a munkáskamarai intézmény képes biztosítani. Jóval gyengébb jogokat ad a szakszervezeti rendszer, mint láttuk: 2010-2014 között nem volt országos sztrájk! Talán el kéne gondolkodni, miért. Tudjuk: mert magyarország jobban teljesít :)

Ausztriában hivatalosan tájékoztatják a munkavállalókat az összes fontosabb jogukról, ahogy ebben a videóban (német) is látható – ha nem beszélsz németül, akkor is láthatod, hogy milyen egyszerűséggel mutatnak be az osztrákok mindent! (Magyarországon a hivatalos, érthető tájékoztatás nem divat a döntéshozók részéről.)

A videó bemutatja, mi a teendő betegség esetén? Azonnal hívni a főnököt, elmenni orvoshoz, aki az első naptól kiír.. de téged is figyelmeztet, hogy mindent tegyél meg a mielőbbi munkába állásért. Ilyenkor ne táncolni menj, hanem maradj az ágyban stb.

Lépj jogaidért!

Ha nem kapod meg a most bemutatott jogokat, ne félj a cselekvéstől!

 1. Először írj egy névtelen levelet a munkáltatódnak a munka törvénykönyve most bemutatott paragrafusaival. Már minden cégnek van honlapja, rajta a HR-es elérhetőségével, vagy egy vezető e-mailcímével. Készíts egy kamu emailcímet, és írj róla levelet! Munkatársaidnak egy szót se, mert a magyar képtelen tartani a száját. (Persze, ha te vagy az egyetlen alkalmazott, sanszos, hogy hamar behatárolják a levelet küldő személy azonosságát :) De ha már hárman dolgoztok az adott cégnél, nyugodtan küldd a levelet.
 2. Ha a levélnek nincs foganatja, fordulj a munkaügyi bírósághoz! NE AKARJ EGY OLYAN MUNKAHELY megmaradásától félni, ahol 10 év múlva idegroncs leszel! (Munkaügyi perben NEM SZÜKSÉGES jogi képviselet!)
 3. Kirúgnak? Utána máshogy bánnak veled? Indíts polgári pert! Pereld le a gatyáját is, pár millióval már kihúzod, míg új munkahelyet találsz magadnak! Ingyenes jogi segítség is létezik Nép ügyvédje kezdeményezéssel, melyről bővebb tájékoztatás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium régi honlapján (fideszék már megint összezagyváltak mindent, ma már KIH). Ingyenes jogsegélyt biztosítanak rászorultaknak.
VanHolnap.hu
A weboldal nem csupán problémákat vet fel, illetve szembe megy a sztereotípiákkal, de egyedülállóan megoldási javaslatokat is kínál programok formájában, melyekhez bárki hozzászólhat, javasolhat. (Programok menüpont) A cikkek egyetlen párt véleményét sem tükrözik. Ha hozzászólnál, ne tartsd magadban!

34 Hozzászólás

 1. Misi

  2017-06-28 at 00:52

  Kedves Mindenki!

  A cikk nagyon informatív! Sok hasznos információt tartalmaz.
  A kommenteken viszont elborzadtam. Elolvastam a sok siránkozást és nem értem az emberek miért nem állnak ki a saját jogaiért amik megadatottak.
  Azért van ennyi ilyen és ehhez hasonló munkahely mert akivel meglehet azzal meg is teszik. Ez üzlet itt nincs barátság! Ha az emberek kollektívan kiállnak a saját és társaik elveikért és jogaikért előbb utóbb a helyzet is változni fog.
  Én csak “javaslatot tettem”, mindenkinek megvan a saját maga kis privát komfort zónája. Az enyémbe a leírtak nem férnek bele, ha nekem valami nem tetszik vagy jogilag labilis lábakon áll akkor merek lépni.

  Üdvözlettel:
  Misi

 2. Tomi bácsi

  2017-05-12 at 09:41

  Tisztelt Munkáltatók és Törvényhozók!
  Legyenek szívesek megmondani, hogy mire elég a 20 perc ebédidő???
  Egy legközelebbi önkiszolgálóban való normális ebédelésre minimum 40 perc kellene (kimenetel, sorban állás, gyors ebédelés, visszamenetel), de inkább 60 perc. Köztisztviselőként még a túlórázást sem fizetik, de be kell tartani a 20 perc semmire sem elég “ebédidőt”. FELHÁBORÍTÓ!!!
  Ezen kellene változtatni és akkor jobban állnának hozzá a dolgozók a munkához. A jelenlegi állapot teljes mértékben RABSZOLGASÁG!
  Miért nem lehet pl. az önkormányzatoknál, a városházán dolgozóknál és hasonló munkahelyeken, ahol általában kártyás be-kilépés van, rugalmas munkaidő, azzal együtt, hogy a TÚLÓRÁT IS FIZESSÉK!!! Ki találta ki a 20 perces ebédidőt? Vajon ő is 20 perc alatt szokott megebédelni?
  Tehát ebben a nyomorúságos világban MINDIG vigyen a dolgozó kis láboskában (kegyelmeséktől) ebédet, és délben gyorsan kajálja be, nehogy túllépje a 20 percet! Tehát ez mi, ha nem RABSZOLGASÁG???
  Kérem, szóljanak hozzá!
  Üdvözlettel: Tomi bácsi

 3. Csak Én

  2017-01-06 at 16:55

  Ahol én dolgozom 8 órába van cigiszünetunk akor megyunk ki amikor akkarunk de csak 2szer lehet kimeni és eszt mérik hogy mennyi idöt voltunk kint és hóvégén kapunk egy papirt hogy menyi idöt cigiztunk és aszt lekel dolgoznunk lehet furán fogtok nézni de szerintem ez elég nagy kibaszás!!

 4. Lipták Géza

  2016-09-20 at 11:50

  még egy kis számtan mennyire jól jár a dolgozó: napi 20 perc ez átlagosan számolva egy hónapra durván 500 perc ez éves színten kb 6000 perc ehhez tegyük hozzá gyakran tömeg közlekedési eszközzel jutunk a munkahelyünkre , nem ritkán a 20 perc plusz idő miatt nem éri el az ember a buszt vagy a vonatot, a következő járat jó esetben 1 órán belül indul tehát ennyivel többet vagyunk távol a családtól ez éves szinten simán ki tesz egy jó havi munkaidőt és mondjuk ingyen adjuk a munkaadónak, hát tényleg jól jártunk. Összegzés: kis fizetés, több munka, még több idegbaj a hülye munkaadóval vég több súrlódás a többi kollégával, többet vagyunk távol a családtó, ami megint generál némi vitát most már otthon( állandóan dolgozol nem tudsz időt szakítani a gyerekre? stb…) ezzel még megint megy a vérnyomás fel ami meg orvos,gyógyszer pénz és hát ugye a pénz a legkevesebb javítson ki valaki ha nem jól írtam le az összegzést de nekem nagyon nem úgy tűnik hogy valaki is foglalkozna azzal ez jó-e nekünk vagy sem

 5. Lipták Géza

  2016-09-20 at 11:34

  szép ez amit ide leírnak de ez egyáltalán nem jó megoldás, nagyon sok maszek nem foglalkozik ezzel de állami cégek se igen ha csak abban az értelembe véve nem hogy bedolgoztatják a munka időt, leírok a munkáltató megjelölése nélkül egy jelenleg is folyamatban lévő történetet döntse el mindenki maga jó-e ez a törvény vagy sem: egy országos cég(mondjuk multi)
  karbantartó leányvállalata(most már beépült vissza az anya vállalatba)napi 8 órás munka idő +20 perc munkaközi szünet tehát 8 óra 20 perc bedolgozandó munkaidő, a dolgozók mivel karbantartók járják a területeket szakágtól függetlenül ma csőtörésen holnap villanyszerelésen vesznek rész végeznek budi vagy csap dugulás elhárítástól kezdődően szinte mindent, sok esetben még arra sincs mód hogy megfelelően megtisztálkodjanak az ebéd előtt a szennyvíztelepen végzett munka után ülnek a céges autóba (a melós ruhában ) és másnap mennek irodai munkára ugyan abban a felszerelésben, ebben az esetben hol van hivatalosan kiadva a 20 perc pihenő? Vagy csak nem merték azt mondani a vezetőink hogy vissza a kommunista műszakkal és törvénybe iktatták hogy havi 1 napot ingyen dolgozzunk a munkaadónak?

 6. Xxx

  2016-06-08 at 20:12

  Nekünk délelöttösbe 9 órát “kell” dolgozni

  Szünet nélkül…És igen, mi vagyunk a hülyék,mert ezt megteszük….

 7. agyondolgozott

  2016-05-20 at 20:32

  Szar operatornak lenni szar ugy dolgozni 6-14-ig 20perc azt a torvény hol irja ugy 20perc hogy cigiznk minde hova és vissza érj?! Ha 4perc a dohanyzo oda vissza 8 akkor màr nem 20 hanem 12perc a szünet ezt aszünetbe belekellene számolni! Bár én szabályozhatnám srácok jobb volna hidjétek el igaz 1600orabérbe vagyok. ennyiért kibirom

 8. agyondolgozott

  2016-05-20 at 20:31

  Szar operatornak lenni szar ugy dolgozni 6-14-ig 20perc azt a torvény hol irja ugy 20perc hogy cigiznk minde hova és vissza érj?! Ha 4perc a dohanyzo oda vissza 8 akkor màr nem 20 hanem 12perc a szünet ezt aszünetbe belekellene számolni! Bár én szabályozhatnám srácok jobb volna hidjétek el igaz 1600orabérbe vagyok.

 9. Zoli

  2016-01-06 at 21:01

  Tisztelt VanHolnap!
  Az én munkahelyemen 4*12-órás foglalkoztatásban targoncás munkát végzek, pontosan hány perc szünet járna? A másik hogy mivel nincs kollektív szerződés csak munka szerződés így 11-órát számolnak el egy napra (nincsen fizetve a kaja idő).

 10. krisztián

  2015-12-22 at 21:56

  8 órás dolgozó vagyok de szeretnék lemondani a 30 perces munkaközi szünetemről van rá lehetőségem? Nem akaork 30 percel tovább bentt lenjni amugyse veszem ki végig dolgozom mert nincs kedvem beülni az öltözőbe…. cigi nem kell előre is köszönöm a váalszokat!

  • VanHolnap

   VanHolnap

   2015-12-23 at 21:16

   Természetesen nincs. A törvény ezzel a dolgozót és a munkáltatót is védi. A kipihent, jól lakott dolgozó jobban teljesít. Ez mindkét fél érdeke.

   Ha le lehetne erről mondani, azzal minden munkáltató visszaélhetne. Arra persze van lehetöség, hogy a munkáltató úgy adja ki a szünetet, hogy azt ne kelljen ledolgozni. Ez a munkaadó döntése.

 11. Móni

  2015-12-13 at 11:50

  Azért ez nagyon igazságtalan!6 órás egy percet sem pihenhet….. miből gondolják ,hogy 6 órát olyan könnyű végigrobotolni.ha nem is 20 perc de legalább 10 percet adhatnánaķ!!!!!

  • VanHolnap

   VanHolnap

   2015-12-13 at 12:14

   Hát ezért kell négyévente úgy szavazni, hogy jó legyen :)

 12. Zsófi

  2015-11-11 at 11:29

  Én egy pékségben vagyok eladó 8 órában. A munka szerződésben ugyan benne van, hogy jár 20 perc szünet, viszont a 3 hónap alatt még egyszer sem kaptam meg. Ha megkérdezem miért nem kapom meg, az a válasz:”Lehet menni máshová dolgozni”. Mert akkor nincs senki aki eladjon. A főnök és a másik kettő pék nem állnak be mert Koszovóból jöttek, nem beszélnek túl jól magyarul… De komolyan a saját országomban ilyen külföldi majmok mondják meg nekem, hogy élhetek-e jogaimmal?!Arról nem is beszélve, hogy még a borravalót sem tarthatjuk meg, se én, se a másik két kollégám mert a főnök szerint az őt illeti..

 13. Imre

  2015-09-13 at 22:18

  Nekem az lenne a kérdésem én 2 müszakos melóhelyen dolgozom van éjszakás müszak de az nincs a szerződésbe ott meg vannak az állandosok és nekem az lenne a kérdésem hogy kötelezhetnek(mert mi ledolgozzuk) ledolgoztatni a 2 müszakba a kaja szünetet 30 percet mert ugy van a müszak hogy reggel 6-tól d.u-tán fél 3-ig és fél 3-tól este 11-ig a kajaszünet délelöttösbe 10 és fél-11 kor van délutánosba meg 18:30 és 19-kor van szünet…

  üdv

 14. Konstantin

  2015-09-13 at 07:33

  István írja: Napi 8 órát dolgozom, 1 húsz perces szünettel, ez így jó?
  VanHolnap: Persze, ha megadják a 20 percet és 3-6 órán belül.

  Már, hogy lenne jó?! Mire elég az a 20 perc? Semmire! Én dolgoztam monitoros helyen, ott tényleg 10 perc szünet volt óránként, azzal töltöttük, amivel akartuk, szó szerint pihenő idő volt. Úgy-ahogy meg is fizettek.
  Úgy hozta a sors, hogy most feleannyiért dolgozom, nehéz fizikai munkát végzek és elég a 20 perc?!? Ne vicceljünk már! Fizikai munkára nincs valami kitétel? A monitornál jól elröhögtünk a 10 percekben, most örülök ha le tudok ülni munka végén fájdalom nélkül!

 15. gyalogos

  2015-05-10 at 11:20

  én ezt nem értem.Németben 9-kor reggeli szünet van minden cégnél.vagy aki reggel 8-kor kezd az 14-ig nem étkezhet?mert ebből a cikkből ez jön le.

 16. dolgozó

  2015-03-31 at 16:53

  Ez nagyon pártfüggetlen :) )

 17. Neville

  2015-03-02 at 18:48

  Igaz, olyan sok helyütt még nem dolgoztam – csak egyetem előtt, ill. passzív évben -, de ezek szerint szerencsém volt, mert az irodai jellegű munkahelyen(máshol is voltam) nem kellett ledolgozni az ebédszünetet, és a tíz perces “monitorszünetben” is kimehettél bagózni.

  • LACI-PAPA

   2015-03-06 at 19:53

   Hát azért vannak inteligens munkáltatók is, pl. egy harminc fős KFT-nél az automata kávéfőzőt bárki ingyen használhatta, az a havi kb. 50EFt-s költség a kávétól jobb munkát nyújtó dolgozók miatti extra bevétel töredéke- és ezt a főnök is így gondolta. Persze a nyolc óra az 9 vagy több volt, a munkának meg kellett lenie! Elvárás volt a nem fizetett túlmunka… Persze senki sem volt minimálbéres, mindenki korrekt teljesen bejelentett alkalmazott volt! Ez ma ritka. Persze ha az elvárt teljesítmény nem jött be, bizony hamar cserélték az alkalmazottat szaktudásra, tíz órázásokra tekintet nélkül. Korrekten megmondták a bevétel számít! Becsületes munkával két évig bírtam a hajtást( a főnökeim szerettek én is tiszteltem Őket, de ez nem elég ma ).

 18. Ganaly Ballibcsik Lóránd

  2014-11-09 at 11:29

  A munkáltató azt tesz, amit akar. Ha nem tetszik, lehet máshová menni. A gyári munkások teljesen ki vannak zsákmányolva. Hiába tudjuk, hogy nem törvényes amit a munkáltató csinál, semmit sem tehetünk ellene, mert nincs a dolgozóknak érdekképviselete – ha lenne, akkor meg lepaktálnának a munkáltatókkal, ismerve a magyar mentalitást.. A dolgozónak meg nincs se ideje, se energiája se pénze bíróságra járkálni, marad a tűrés. Ez van nálunk egy gyárban. (operátor vagyok)
  8 óra munkaidő kb. közepén 20 perc szünet, amit le kell dolgozni. (tehát 8 óra 20 perc a munkaidő) Ennyi. Nem büntetnek érte, de állandóan elmondják, hogy lehetőleg szünetben menjünk wc-re. Ha pedig mégis elmennénk, előbb szóljunk a művezetőnek. Csak az a baj, hogy ő bárhol lehet a nagy csarnokban, ami a sok gép miatt egy labirintus, de lehet hátul a raktárban, vagy csarnokon kívül esetleg szintén wc-n? Becsinálsz, mire megtalálod.. Miért nem lehet egy táblát kitenni a gépre, hogy mosdóba távoztam? A kávéautomatát nem használhatjuk, csak szünetben. (2db van, de mindig nagy a sor) Tehát ha álmos vagy, ne igyál kávét akkor sem, pedig utána jobban dolgoznál. Inkább sajnálják azt a 3 percet. Cigiszünet nincs. (azt is szünetben kell szerintük, mindent azalatt a 20 perc alatt!) Képtelenség elvárni dohányostól, hogy 4 órán keresztül ne gyújtson rá. Ezért a wc-ben dohányoztak. Emiatt felszereltek füstérzékelőt oda is. Azt a dolgozók kicsavarták. Erre lefűrészelték a wc-k ajtaját alul és felül is – tehát látszik a lábad, és ha állsz, a fejed is! Ezt úgy indokolták, hogy látszódjon, hogy van-e bent valaki, és ha dohányzik, akkor meg látszódjon a felszálló füst.. Természetesen csak az operátorok wc-jéről van szó, a csarnokban. Mert minden magasabb rangúnak másik wc van egy külön irodaépületben, a sorellenőrnek, művezetőnek is. A szabadságból egyetlen napot sem vehetek ki akkor, amikor én akarom. Kérem, és vagy kapok, vagy nem. Volt olyan, hogy júniusban vettem ki először szabadságot, két napot, és abból egy még tavalyról áthozott volt! Év végén a 24.ét ledolgoztatják most is 13.-án. Hiába van még szabadságod, nem, ledolgozod, és átviszed a szabadságot jövő évre. Logikus nem? A szabdságot kiírás szerint 14 nappal előre kell kérni. Szerencsére!? Kaphatunk akkor is, ha egy héttel előtte kérjük, már ennek is örülni kell. Tehát ma, holnap támad valami problémád, ne is reménykedj. Már be van osztva a következő munkahét.. Nem érzed jól magad, fáj a fejed, elcsaptad a gyomrod, megrándult a bokád, elfeküdted a nyakad? Menj orvoshoz – vagy dolgozz. A szemüveg viselése kötelező a csarnokban akkor is, ha a munka nem jár a szemre semmilyen veszéllyel, vagy ha nincs munkavégzés (pl. szünteben, vagy ha eligazítás van). Viszont a szemüveg rongálja a látásunkat, ez pár év után jól érzékelhető. Viszont minden más szempontból tesznek az egészségünkre, pl. sok a füst, huzat, vagy akár hideg van, ha sokat nyitva tartják a kaput a targoncás forgalom miatt. Nyáron nincs minden gépnél ventilátor, persze nem légkondis a csarnok.. Csak 3db kesztyűt vehetsz fel egy héten. Pedig minden nap átszivárog rajta az olaj a fémlemez alapanyagokról. Zenét csak fülessel hallgathatsz de csak egy füllel! Hogy meghalld ha van valami probléma. Egy füllel ki tud zenét hallgatni? Akkor már jobb lenne egy letett rádió halkan hallgatva.. Ha két operátor vált pár szót egymással (akár a munkával kapcsolatban is lehet) és meglátja egy művezető, szól hogy ne beszélgessünk. Persze az operátorokon kívül mindenki más azt csinál, amit akar. Ebédelnek a kantinban, kávézgatnak, beszélgetnek, zenét hallgatnak, neteznek.. Mi visszük a vállunkon a céget, mi temeljük ki az ő bérüket is, de nem vesznek emberszámba minket és nekünk van a legkevesebb bérünk. Most hirtelen ennyi jutott eszembe. Ha szólunk valamiért, megkérdezik: Nem akarsz itt dolgozni? Ha elküldenek, hová menjek, itt minden gyár hasonló..

  • LACI-PAPA

   2015-03-06 at 19:28

   Lóránd a WC-ajtó fotót egy ÁNTSZ-nek elküldöd, és az ellenőrzés majd a büntetés megoldja a problémát. De egy tökös ilyenekre szekosodott ügyvéd is sokat tehet, ha vannak tanuk… persze sanszos az állásvesztés. De tudok olyan esetet amikor a nagypofájú de törvénytelen munkaadót az ügyvéd kétszázezerrel könyebítette, és plusz az összes hivatal rászabadítása több mint kétmillió bírsággal végződött. Persze korrupt bíróval a volt kollegám százezres perköltséget bukott- persze a volt közvetlen kolegák nem mertek tanuskodni, féltek. ( Háromszázezret nem fizettek ki neki, így öszesen négyszázba fájt.) De olyan is volt hogy peren kívül megegyeztek a dolgozóval. Lehet eredmény ha nem hagyjuk, van amikor egy ügyvédi felszólítás, vagy egy jegyzői levél, és néhány bizonyíték is elég.
   Egy a nyomoroncokat csúnyán kihasználó válalkozónál olyan sok disznóságot találtak, hogy évekre bebörtönözték, bukta a balatoni nyaralót, a vállalkozást szóval mindent. És egy “senki” be sem jelentett sofőrrel akart kifizettetni egy mindkét fél hibás töréskárt( háromszázezer Ft)… de Ő meg beleszeladt egy profi ügyvédbe.
   Ezek a példák mutatják a cégtulajdonos sem a jóisten.
   Csak nem kell eleve feladni! Hihetetlen sok sara van a főnököknek is!

 19. istvan

  2014-09-01 at 17:58

  napi nyolc órát dolgozom 1 húszperces szünettel ez igy jó?

  • Kriszti

   2014-11-04 at 18:51

   nekem negyed nyolctól három ötvenig tart a munkaidö és hét óra tíz után csekkolok levonnak egy órát ez törvényes?

   • VanHolnap

    VanHolnap

    2014-11-08 at 12:54

    Kriszti: Mi van a szerződésedben? Ezeket a számokat nem értem. Ez bruttó 8 óra 35 perc. Hogy jön ez ki? Ha 35 perc az ebédidő, akkor ok, de akkor 35 perc nem számít bele a munkaidőbe, és ekkor ez 8 óra.

    10 percet nem lehet kiszámlázni. A legkisebb egység a fél óra! Munkaközi szünet bármennyi lehet, munkaidőt csak fél óránként lehet számlázni.

    • Kriszti

     2015-01-20 at 14:47

     a szerzödésemben ez nincs bent az van bent hogy negyed nyolckor kezdődik a munka idő és öt perc késés megengedett, harmincöt perc a reggeli szünettel együtt 15 és 20 perc!ez amit fentebb írtam novembertől van a cégnél én öt éve vagyok itt!

  • VanHolnap

   VanHolnap

   2014-11-08 at 12:43

   István: Persze, ha megadják a 20 percet és 3-6 órán belül.

 20. judit

  2014-06-24 at 20:17

  És mi a helyzet azokkal a munkavállalókkal akik 4 órában rehabilitáltként dolgoznak?Rájuk milyen munka közi szünet szabályok vonatkoznak?És a hat órát meghaladó munkaidejűek közé sorolhatók azok is akik 6 órát dolgoznak?A rehabilitáltaknál is le kell dolgozni a munka közi szünetet?Vagy erről kinek van joga dönteni?Válaszukat előre is köszönöm!Judit

  • varga attiláné

   2014-07-01 at 15:51

   Napi 6órás részmunkaidős foglalkoztatásnál az ebédidő hogy alakul?
   A munkaidő 8.00órától 14.00óráig tart,ebédidő jár-e a munkavállalónak?

   • VanHolnap

    VanHolnap

    2014-11-08 at 12:45

    A törvény 6 óra feletti munkavégzést ír, részmunkaidőre nem, hiszen előtte utána meg tudja oldani. Wc-re menés természetesen továbbra is jár, ezt nem lehetne levonni sem a munkaidőből.

  • VanHolnap

   VanHolnap

   2014-11-08 at 12:47

   Judit: a rehabilitáltak munkavégzésére utána nézek. Még egyszer: 6 órát meghaladó! Azaz nem egyenlő 6 órás munkavégzéssel. A 6,5 óra már meghaladja. A 6 óra nem. :)

 21. bagalas

  2014-03-29 at 23:47

  Nincs értelme hozzászólni. Aki tudja tudja aki meg fél az ezután is félni fog. Persze “NE AKARJ EGY OLYAN MUNKAHELY megmaradásától félni, ahol 10 év múlva idegroncs leszel!” De a kilátástalan állástalanság már 3 év alatt idegronccsá tesz.

 22. Kriszti

  2014-03-29 at 08:24

  látom sokakat érdekel a téma!!

 23. Kriszti

  2014-03-23 at 18:07

  ahol én dolgozom ebben a porfészekben van egy munkahely ahol ha kimennek wc-re le kell húzniuk valami kártyát ha végeznek akkor is hónap végén levonják a fizetésükből szerintem ez törvénytelen ilyet nem lehet csinálni!

  Ja és nálunk is kamerát akarnak felszerelni a termekbe ahol dolgozunk, azzal a dumával hogy lopják a vezetéket(kábel szerelő üzembe dolgozom)hiszi a piszi minket akarnak megfigyelni ez törvényes? (mondjuk ez nem a témához tartozik)

Hozzászólnál?

Kilépés a válaszból

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


+ 7 = 16

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

VanHolnap