alternativ_vanholnap
VanHolnap

Ez az álláshirdetés megköveteli a keresztyén életvitelt. Mit kérdezhet a munkaadó?

munkajog_keresztyen

A napokban megdöbbenéssel olvastam az alábbi álláshirdetést, mely jogi és vallási szempontból is több sebből vérzik.

Ez az álláshirdetés az Idesüss független hirdetési hetilap XXV. évf. 23. hét számában található. www.idesuss.info – e-mail: wnyomda@gmail.com

Keresztyén életvitel

Vajon, kiírhatom egy álláshirdetésben, hogy a munka feltétele: az illető nem lehet cigány, mert a cégnél senki sem az? Nem.

Kiírhatom, hogy nem lehet cigány, mert a cég meggyőződése, hogy az ember színe fehér? Nem.

Kiírhatom, hogy nem lehet cigány, mert a cég neve: Magyar Munka Kft.? Nem.

Ki a keresztény?

Mielőtt a jogi részt néznénk, igazán érdemes elidőzni, mit is jelent a keresztyén életvitel? Hát biztosan nem azt, amit az álláshirdetésben megfogalmaztak. A mai világunk vallásainak hirdetői – kevés kivétellel – mind a hazug képmutatásra épülnek! Fontos: a hirdetői, nem az, ami le van írva a vallásokban…

Mit jelent a keresztyén szó? Krisztust követő! Krisztus tanításai szerint élő. Hadd idézzek a legalapvetőbb keresztyén imádságból, a Mi atyánk-ból:

Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.” – református verzió (a katolikus is ugyanez, csak a kötőszavakban másképpen van fordítva)

Lám-lám. De érdekes, hogy a keresztény életvitel a megbocsátást tanítja! Jézus mindenkinek megbocsátott, még Júdásnak is, aki elárulta. Azt tanította, hogy azoknak van a legnagyobb szüksége segítségre, akik rossz útra tévedtek.

Volt egy olyan történet, amelyben a “jó” életet élők számon kérték Jézust, velük miért nem foglalkozik annyit, mint a bűnösökkel? Mire ő visszakérdezett: kinek van nagyobb szüksége rá? Azoknak, akik tudják, mi a helyes, vagy azoknak, akik nem?

“Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, aki ott ült a vámnál. Szólt neki: Kövess engem! Az fölkelt és a nyomába szegődött. Amikor később a házában vendégül látta Jézust, odajött sok vámos és bűnös, és Jézussal meg tanítványaival együtt asztalhoz telepedtek. Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványaitól: A mesteretek miért eszik vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta, és így válaszolt: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok s nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket” (Máté 9, 9-13)

És amikor ez a gazdasági osztály feladja a hirdetést, hogy büntetlen előéletű, keresztyén életvitelt folytató személyt keresnek, hát jogosan merül fel a kérdés: az álláshirdetés feladója ismeri egyáltalán a Bibliát? Nem!

Az igazi keresztyén ember éppen hogy a bűnösöknek ad második esélyt! Hát nem azoknak van nagyobb szüksége segítségre, akik betegek? – kérdezi Jézus. Ha a keresztyén ember nem adja meg a lehetőséget a büntetett előéletűnek, akkor ki?

És ez a szomorú. Legtöbbször éppen a nem vallásos emberek adják meg az esélyt az egykori “bűnös” embereknek! Az egyházak – kevés kivétellel – pedig egy kapzsi, képmutató, undorító szervezetté sűrűsödtek – elég megnézni a Vatikánt. Ezeknek az embereknek közük nincsen a keresztyénséghez – ahogy az álláshirdetés feladójának sem.

Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” – Máté 6, 14-15.

A legtöbb, önmagát vallásosnak mondó, ám képmutató ember, úgy fog repülni a pokolba, mint az üstökös: füstölve és süvítve.

Jogi kérdések

A munka törvénykönyve (2012. évi I. tv.) és egyéb jogszabályok egyértelműen meghatározzák, mit kérdezhet a munkaadó és mit nem?

Az ELTE-TTK kiadványában – Munkajogi tájékoztató pályakezdőknek – összefoglalta, többek között azt is, mit kérdezhet, kérhet a munkáltató és mit nem?

 • Nem kérhető olyan nyilatkozat megtétele, olyan adatlap kitöltése, vagy olyan alkalmassági vizsgálaton való kötelező részvétel, amely sértené a munkavállaló személyiségi jogait (pl. emberi méltóságát).
 • Általában nem kérhető olyan nyilatkozat, adat, amely a munkaviszony létesítése szempontjából nem minősül lényeges adatnak (pl. a családi állapot, a gyermekek száma, életkora, mikor szeretne gyermeket, vagy, hogy vár-e kisbabát, milyenek az anyagi körülményei, milyen a politikai beállítottsága, tagja-e szakszervezetnek vagy bármilyen más társadalmi szervezetnek, mi a hobbija, milyen vallású, stb.). Amennyiben ezen adatok közül bármelyiknek lényeges jelentősége van a konkrét munkakör betöltésénél, a konkrét munkaviszony létesítésénél, akkor természetesen megkérdezhetőek, s a munkavállalónak, ha szeretné elnyerni az állást, válaszolnia is kell rá (pl. nehéz fizikai munkát vagy vegyszerekkel való érintkezést igénylő munkakörnél fontos és jogos kérdés, hogy vár-e kisbabát a jelentkező, stb).
 • A munkakör betöltéséhez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzése sem sértheti a munkavállaló személyiségi jogait, azok elvégzéséhez is szükséges a munkavállaló beleegyezése. A munkavállaló beleegyezésével – az alkalmassági vizsgálat céljához kötötten – a munkáltató orvosa a háziorvostól kérhet információkat.
 • Nem lehet a munkavállalót terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégeztetésére felhívni, illetve erről szóló igazolás bemutatására kötelezni, kivéve, ha erre a munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése körében van szükség, de ennek további feltétele, hogy ezt jogszabály írja elő.

Hazugságvizsgáló berendezés vagy grafológiai vizsgálat nem alkalmazható
az állásinterjún!

Vallásra vonatkozó kérdés nem tehető fel! Akkor sem, ha az adott vállalkozás önmagát kereszténynek nevezi, hiszen a munka elvégzéshez – bérügyintéző – nem kötődik szorosan a vallási életvitel. Nem a papi állás betöltéséről van szó…

Jó hogy nem kérik a takarítótól is, hogy nyilatkozzon keresztyén életviteléről – mondjuk még ezt is el tudom képzelni erről a képmutató társulatról… Talán a nem keresztyén takarító nem tudja kitakarítani a keresztyén ember kuláját a wc-ben? A keresztyén ember kulája más? A keresztyén ember kulája nem büdös? De félre az angol humorral… NEM KÉRDEZHETI MEG A MUNKAADÓ A LEHETSÉGES JELÖLT VALLÁSÁT. SEM POLITIKAI HOVATARTOZÁSÁT.

Pláne nem szabhatja a munka feltételéül! Érdemes abba is belegondolni, hogy a bérügyintéző OKJ szakképzés a teljes lakosság adójából van fenntartva és működtetve! Ebbe a nem keresztyén adózók pénze is benne van! A tanárok, akik tanították sem feltétlenül voltak keresztyének! Őket is a teljes adózó lakosság adójából fizetik… Milyen pofátlan jogon meri valaki kiírni, hogy a nem keresztyén adózók pénzén kitanított bérügyintézők közül csak azokat veszik fel, akik aztán vagy közben vagy előtte keresztyénné váltak!

Na, hát ez a tipikus műkereszténység, ami nem csak a Fideszre, de nagyon sok egyházfőre is igaz!

VanHolnap.hu
A weboldal nem csupán problémákat vet fel, illetve szembe megy a sztereotípiákkal, de egyedülállóan megoldási javaslatokat is kínál programok formájában, melyekhez bárki hozzászólhat, javasolhat. (Programok menüpont) A cikkek egyetlen párt véleményét sem tükrözik. Ha hozzászólnál, ne tartsd magadban!

13 Hozzászólás

 1. öregbika

  2015-07-05 at 18:24

  Alapvetés: ha én veszek fel valakit, akkor én szabom meg a feltételeket. Ha a jelentkező teljesíti a feltüntetett képzettségi küszöbértékeket, szívesen van látva egy ismerkedő beszélgetésre. Ha a látottak (külsőségek)/hallottak (személyiség) nem győznek meg, úgy fordítom a dolgot, hogy már ő tartsa úgy, nem neki való a munka. Harcos aktivista – tökmindegy, miért – eleve lapát, a kipihent munkaerejét veszem meg, nem a magánéletét az ideáival.
  Ja, a fentiek mellett mindegy, hogy magyar, ázsiai, arab, cigány – az eltérő látásmódok sokszor hasznosak. De nem tűröm, hogy ez a tény bármilyen módon is rátelepedjen a lényegre.
  Ezt a gyakorlatot a jog sose fogja tudni megszüntetni.

  • Gabcsika

   2015-07-16 at 05:57

   Tipikus! Pont az ilyen hozzád hasonló, magyar főnökök miatt tartunk ott, ahol. “Szarok a törvényre, majd én megmondom, kit veszek fel!” Ember! Vannak törvényeink, amelyeket be kell tartani! Szarhatsz ugyan rájuk, (ahogy gondolom valahol főnök/tulajdonos lehetsz egyébként) és nagyban szarsz is. A szemlélet, a hozzáállás az, ami rossz hazánkban. Ez a tízmillió főnök és nulla vezető országa. Ajánlom figyelmedbe értelmezésre a főnök és vezető közötti óriási különbséget. Utóbbi sok minden más ismérve mellett törvénytisztelő, még akkor is, ha azok sokszor nem a legjobb törvények és ezt a szemléletet viszi át a munkájába is.

 2. Tomi

  2015-07-03 at 15:05

  Ha teljes mértékben a hívők adományaiból működtetett intézményről lenne szó, akkor megérteném a kiírást. Viszont itt az a helyzet, hogy az állami normatívából meredek ilyen feltételeket támasztani…

 3. tannin

  2015-06-16 at 14:31

  Hívő vagyok, és sajnos meg kell mondanom: rettenetesen buta a vallási fejtegetés a cikk első felében. Az idézett igehelyek és a rájuk alapozott gondolatok nem relevánsak az eset megítélésében. Sokkal relevánsabb 2Kor 6:14 “Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.” Valószínű, hogy az álláshirdető ezt a szempontot vette nagyon komolyan. Hogy ebben az esetben ez jogos szempont-e, lehet vitatni, de nem tudjuk biztosan megítélni, ahhoz nagyon kevés az információ a szkennelt képen.

  • griff

   2015-06-30 at 21:12

   A fejtegetés eleje a keresztény/keresztyén ember szegregácihoz való viszonyát mutatja. Egy nem hívő, de teljes mértékben emberileg és szakmailag tisztességes munkaerő ilyeténképpen ki van zárvaaz álláslehetőségből.A “keresztyén” kifejezés ez esetben ki akarja zárni, hogy reformátuson kívül (!!!) bármely más (akár keresztény) vallásfelekezetű is szóba jöhessen. Még orthodox,vagy rom.katolikus sem, nem is beszélve a kisegyházak tagjairól. Tehát álságos és hazug álláshirdetés. Valószínűleg személyre szabott állásról van szó, csak a felveendő nevét nem írták le.
   Sok esetben inkább egy tisztességes “hitetlen”,mint egy álságos “hívő”. Mellesleg a 2Korinthus 6,14. házassági kapcsolatra értendő! Természetesen érdemes társadalmi kapcsolatainkban is megfontolni. Ezért sem mentem el a Parlamentbe, ahová mint az országos szakmai tanulmányi versenyen eredményesen részt vevő fiatalember szüleiként hívtak meg minket. Mert én sem vágytam kézfogásra az álhívőkkel.

 4. zombigyilkos

  2015-06-09 at 20:05

  Jaj már megint ez a rinya…

  .

  1. Önmagadnak mondasz ellent.
  Először idézel, hogy “_Általában_ nem kérhető olyan nyilatkozat…”
  Majd kijelented, hogy nem kérhető.
  Miért siklasz el az általában szó mellett? Csak mert nagyon nem mindegy ám, hogy ott van-e avagy nem. Az, hogy szerinted az adott munkához nem kell a keresztyén életvitel, az gondolod releváns? Ki vagy te, hogy meghatározd bárkinek is innen a számítógép mögül, hogy mit tehet és mit nem? Vagy te hirdetted meg az állást, hogy tudd, mi kell hozzá?

  .

  2. A munka törvénykönyvében rohadtul nincs benne ilyen kikötés.

  .

  3. Hány álláshirdetést mutassak, ahol kifejezetten nőket (vagy férfiakat) keresnek, láthatóan tök indokolatlanul???
  Amiatt nem akarsz esetleg cikket írni?
  Talán még több értelme is lenne.

  .

  4. Te meg a pártfüggetlenség???
  LOL Röhej! :D
  Mást se csinálsz, csak Orbánékat ekézed minden cikkedben, holott ennek az álláshirdetésnek aztán hangyafasznyi köze nem volt hozzájuk. Nem értem, miért kellett a Fideszt behoznod a cikked végén, amikor egy álláshirdetésről volt szó.
  Egyre szánalmasabb ez a fóbiád…

  .

  Mondom ezt úgy, hogy nem vagyok egyáltalán vallásos, sőt, kimondottan irritálnak a vallások. Ja és én is utálom a Fideszt. Amilyen jó cikkeid voltak korábban, olyan gyér most a színvonal. Más ír a nevedben, vagy mi történt?

  • VanHolnap

   VanHolnap

   2015-06-09 at 22:44

   Látom eltökélted, hogy kötözködsz :) ha te ettől jobban érzed magad :)

   Semminek nem mondok ellent. A munka tv. nem határoz meg mindent, ajánlom olvasgasd el az esélyegyenlőségről szóló jogszabályokat és kiadványokat!

   - Pontosan, azt sem lehet kiírni, hogy nőt vagy férfit keresnek az adott munkára – általában! Kivétel olyan esetek, ahol lehet, mert ugye mindenhol van kivétel! Nehéz fizikai munkára nyilván nem keresnek nőket, ez nem fogja sérteni az esélyegyenlőséget…

   - Ha neked nem egyértelmű, hogy a vallásra SOHA nem lehet rákérdezni, ez a te problémád! :) És a kivétel: lelkész. Sajnálom, ha neked nem egyértelmű, hogy bérügyintéző szakma semmilyen szinten nem kötődik a valláshoz…

   Ez a kitétel sérti az esélyegyenlőséget. Sajnos az esélyegyenlőségről szóló jogszabályok – melyeket nem ismersz – hogy csak az fordulhat a testülethez, aki személy szerint hátrányt szenvedett… Én ez a hirdetés miatt nem fordulhatok, mert nincsen bérügyintéző okj-m, de ha lett volna, már rég felnyomtam volna őket, mint a szél! Aztán még pert is indítottam volna velük szemben, mégpedig úgy, hogy felveszem az állásinterjút mobilon…

   Ha te egy olyan álláshirdetést látsz, ami megkülönbözteti indok nélkül a nemeket, és téged érint, akkor pedig a te problémád, hogy nem fordulsz az EBH-hoz: http://www.egyenlobanasmod.hu/complaint/add

   Ez a cikk arról szól, hogy a magyarokat felkészítse, az ilyen munkaadók ellen fel kell lépni! Mert a magyarok nem ismerik a jogaikat! Ausztriában egy ilyen álláshirdetés után a munkáskamara már milliókra bírságoltatta volna a céget!

   Sajátos tény, hogy országunkban a nép tudása még koránt sincs ilyen magasan!

   - Fidesz? Szerinted ki használ egy álpártot KDNP annak bizonygatására, hogy ő bizony keresztény? Jééé, a fidesz! nem az mszp, nem a dk, nem is az lmp!

   Az mszp-ről is számtalan cikket találsz az oldalon, biztosan elkerülte a figyelmed. De mivel jelenleg a fidesz rombolja az országot, nagyon durván, és ők vannak hatalmon, nyilván őket említem a legtöbbször… Nem hiszem, hogy sok értelme lenne pl. kisgazdákról cikkezni?

   - a cikkek, amikre utalsz, gondolom a mélyebb gazdasági dolgokat tartalmazók – hát azok megírása több mint egy hét, és a kutatás általában egy hónap! Bármennyire is érthetetlen számodra, én ezt ingyen csinálom, munka mellett, nincsen időm hetente ilyen mérvű cikkeket írni…És nem is nagyon szoktam olyan témákról, melyeket a többi média már csontig feldolgozott… Ha ugyanazt nyújtanám, senki nem jönne ide…

   * azt látom rólad, hogy mereven ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez, de soha semmit nem támasztasz alá adatokkal! Lásd a matek példát: elkezded a feladatot vádolni, aztán azt, aki a feladatot kitalálta, aztán hogy a feladat direkt szenyó volt stb… Így pontosan azok viselkednek, akik soha nem fogadják el, hogy netán a saját tudásukkal van a gond… Egy jó matekos azonnal felismeri, hogy hol hibázott a feladatban, és legközelebb nem követi el ugyanazt a hibát… a rossz matekos mindig a tanárt vádolja vagy a feladatot…

   Írod, hogy az elméleteid ok-okozati összefüggéseit látnom kéne. El kell szomorítsalak, én számokkal dolgozom! Számokból, adatsorokból tudok ok-okozati összefüggést felállítani, te a levegőből kapkodod elő az állításaidat, soha egy országot nem mutatsz, ahol a te elképzelésed működne, ellenben velem, aki mindig adatokkal dolgozik, és országokat jelöl meg adatokkal, ahol a dolgok működnek…

   1,3,5,7 * 11, 13..

   Melyik szám van a csillag helyén? Na látod, ez egy adatsor, amiből lehet következtetni a hiányzó értékre… Én osztrák, német, EU, és magyar adatsorokból dolgozom, ellenben te kitalálsz elméleteket (adatok nélkül), és azokhoz ragaszkodsz…

   És pont ez a baj a magyar társadalommal, a túl nagy egó a túl kevés tudással, adattal párosítva…

   üdv :)

   • zombigyilkos

    2015-06-17 at 09:40

    Nocsak!
    A legutóbbi reagálásom miért nem jelent meg?
    Kellemetlen volt, ezért előkerült a cenzúra? :)

    • zombigyilkos

     2015-06-17 at 09:41

     “Your comment is awaiting moderation.”
     Érdekes. :)

  • Victor Hugo

   2015-06-11 at 05:55

   Nem gondoltam volna, hogy valaha egyet fogok érteni zombgyilkossal, de most nagyon igazat szólt.

   Az álláshirdetések is majdnem olyan mocskosak, mint a politika. Bérrabszolgaként adják-veszik az embereket a munkáltatók és a közvetítőcégek. Kereszténynek legalább hazudhatod magad, ha nagyon kell a munka. TakarítóNŐnek vagy titkárNŐnek férfiként nehezebben.

 5. Bolyki

  2015-06-08 at 14:09

  Erre csak annyit irnek, hogy zsidó iskolák. Oda is csak zsidókat vesznek fel, pedig ez sem éppen etikus.

  • caci

   2015-06-09 at 00:59

   A vallások egyik jellegzetessége a mások el nem fogadása! A háborúk alapja, a gyűlölet alapja… pedig a vallások könyvei éppen az ellenkezőjét írják le.

  • griff

   2015-06-30 at 21:33

   Általában a zsidó iskolákban olyan a tananyag, amelynek átadásához valamelyik zsidó gimnázium, egyetem elvégzése szükséges. Tehát tanítani valószínűleg csak zsidó származású fog. Viszont vendégtanár lehet más vallású is alkalmanként. Mivel az öltözködésük, szokásaik,stb. eléggé eltérőek, ezért ha lehet, hozzájuk hasonlót vesznek fel adminisztrációs munkakörbe is. Van kivétel, de fontos a jó ajánlás.
   Egy református iskola külső megnyilvánulásaiban nem sokban tér el általában másoktól….eléggé “világias”.

Hozzászólnál?

Kilépés a válaszból

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


+ 4 = 12

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

VanHolnap